نرم افزار کارواش

صفحه اصلی / نرم افزار کارواش

نرم افزار کارواش آپادانا با امکان ارسال پیامک ، ساده و پر کاربرد

نرم افزارجامع کارواش | نرم افزار اتوماسیون کارواش | نرم افزار فروش و حسابداری کارواش نرم افزار کارواش آپادانا

این نرم افزار داراي امکانات فراوان مديريتي و صدور قبوض و فيش هاي لازم در کارواش مي باشد

صدور فيش به همراه محاسبه ماليات

صدور فيش براي انواع خودرو ها - داراي دسته بندي نوع خدمات و تعيين قيمت براي هر خدمت ويژه و دسته بندي شده براي نوع خودرو

ثبت پلاک خودرو ها و سوابق مشتريان

ثبت کاربران و گزارش از فروش تفکيکي بر اساس هر کاربر

گزارش فروش روزانه - ماهانه و تفکيکي

گزارش فروش بر اساس نوع خدمت

امکان تعيين سطح دسترسي براي کاربران مختلف

داراي قفل سخت افزاري براي امنيت بيشتر نرم افزار

داراي تنظيمات تخفيف درصدي و درصد ماليات براي تغيرات سالانه

محاسبه سود و زيان و حسابداري مجموعه

گزارش خدمات تفکيکي

گزارشات متنوع مالي - پرداخت ها و دريافت ها بر اساس اشخاص و حقوق و دستمزد پرسنل

منطبق بر کليه پرينترها و کليه قطع اوراق A4 - رول هشت سانتي - A5 - و انواع پرينترهاي حرارتي و سوزني و غيره

و دهها امکان متنوع ديگر

ویدئوی نرم افزار کارواش

ویدئوی زیر را ببینید ، کارکردن با نرم افزار بسیار آسان میباشد

نرم افزار اتوماسیون کارواش

نرم افزار کارواش ، کاملترین نرم افزار کارواش

مشاهده امکانات بیشتر